Privacy policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật của Frangiorgio.com vô cùng quan trọng. Chúng tôi đảm bảo rằng chính sách bảo mật của ngân hàng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối về thông tin cá nhân của quý khách hàng trên trang web này. Chính sách này áp dụng cho tất cả quý khách hàng đến thăm trang web của Frangiorgio.com và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

CHỌN LỌC THÔNG TIN

Frangiorgio.com chọn lọc và chia sẻ thông tin cá nhân căn cứ vào nhu cầu sản phẩm, dịch vụ của quý khách để mang đến dịch vụ phù hợp nhất.

Mỗi lần quý khách thăm trang web, chúng tôi sẽ chọn lọc từ những thông tin sau đây:

* Số lượng truy cập

* Thời gian truy cập

* Số trang truy cập

* Cách quý khách sử dụng trang web.

Dữ liệu được lưu trữ với mục đích đánh giá chất lượng bài viết trên trang web nhằm cải thiện và nâng cao để mang đến những bài viết tốt nhất cho quý khách. Chúng tôi có thể lưu lại ý kiến phản hồi của quý khách để hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của bạn. Đối với những thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ sử dụng dựa trên mức độ được cho phép đến khi có thông báo mới.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Loại thông tin được chọn lọc từ dịch vụ trực tuyến quý khách đã sử dụng.

Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, chi tiết tài khoản ngân hàng, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại liên lạc của quý khách.

Thỉnh thoảng, bên thứ ba có thể yêu cầu tên và địa chỉ thư điện tử để đáp ứng các quy định về các cuộc thi và chương trình trò chơi may rủi nhằm đảm bảo quý khách đủ điều kiện để tham gia. Tuy nhiên, chúng tôi giữ lại quyền sở hữu các thông tin này và yêu cầu bên thứ ba phải xóa tất cả các hồ sơ khỏi cơ sở dữ liệu của họ.

Chúng tôi cũng có thể gửi thư điện tử cho quý khách để những thông báo chính thức về thông tin tài chính mà quý khách quan tâm.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Tương tự như hầu hết trang web, chúng tôi có thể dùng cookies để lưu lại thông tin về những vấn đề mà quý khách quan tâm. Quý khách có thể cài đặt trình duyệt để lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cookies.

Chỉ có những nhân viên có trách nhiệm mới được phép truy vấn thông tin cá nhân của quý khách.

Chúng tôi đảm bảo rằng những phương pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của quý khàch bất kể nó được lưu trữ tại đâu.

Khi nào chúng tôi sử dụng bất cứ ứng dụng, tài liệu, thông tin, quy trình từ bên ngoài, chúng tôi luôn đảm bảo các nhà cung cấp của chúng tôi có những biện pháp an ninh thích hợp và đòi hỏi họ phái tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi đảm bảo rằng biện pháp bảo mật được áp dụng cho tất cả thông tin trước khi được đưa ra nước ngoài.

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của quý khách hàng đối với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi đảm bảo sẽ phản hồi tất cả những thắc mắc của quý khách về chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ khi nào. Frangiorgio.com có thể thay đổi chính sách bảo mật bằng cách cập nhật mục chính sách bảo mật trên trang web của Frangiorgio.com.