Contact Us

Nếu các bạn cần tư vấn về các thiết bị dàn karaoke, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc gửi về địa chỉ email sau nhé : ifor@frangiorgio.com